Lene Johansen

Rushy Rashid

Lone Kühlmann

Steffen Kretz

Reimer Bo

Jens Gaardbo

Kim Bildsøe Lassen

Henrik Qvortrup

Clement Kjersgaard

Niels Krause-Kjær

Hans Engell

Nina Z. Munch-Perrin

Line Baun Danielsen

Lillian Gjerulf Kretz

Mogens Rubinstein

Tom König
Tom König - fyr din indre arbejdsgiver - 21/3-tyveti - Tom König

Tom König rejser rundt i landet og holder foredrag om stress: Styr din stress og brug stress positivt og så videre. I følge Dr. Tom, som stadig er praktiserende læge med den tilsyneladende fremtidssikrede undertitel stresskonsulent , er folk med stress medmennesker, der har et administrativt problem, ikke blot i planlægningen af deres tid, men især af prioriteringen af livsværdier og livskvaliteter. Tom König kan også bookes som ordstyrer eller konferencier.

Fortalt af en tilfreds kunde:
Det blev en rigtig hyggelig aften, da vi havde besøg af Tom König, praktiserende læge med speciale i stress.

Tom König lagde hårdt ud og fortalte i et hæsblæsende tempo små anekdoter fra dagligdagen i klinikken, og overhead’en blev flittigt brugt til at illustrere de slående pointer.

Det var de færreste der ikke lå flade af grin, når Dr. Tom med et humoristisk glimt i øjet fortalte om symptomer på stress og baggrundene herfor.
Tom König understregede, at kriser er noget man skal igennem – ikke over, så tackler du forandringen, mens den giver mening og mindsker risikoen for forsinkede reaktioner, der for hjernen virker ulogiske og giver anledning til stress/depression.

En vigtig detalje er at skelne mellem stress og udbrændthed, hvor den sidste i sin rene form er en ren dræber – så undgå det for alt i verden!

Der er stress nok til alle
Dette er blot ét af mange ekspertudsagn om stress, Dr. Toms vurdering er , at man i høj grad selv kan gøre noget. Passer det?

At mange har travlt på arbejdsmarkedet skal ikke anfægtes, og arbejdsgiverne skal bestemt tage ansvar for, at det ikke går galt og gå i dialog med medarbejderne om arbejdsbyrde og arbejdsmiljø. Men den enkelte har også et vist ansvar for, at det ikke går rivende galt. Handler det om at kunne og ville sige fra for at undgå stress? At signalere til arbejdsgiveren, at man virkelig har alt for travlt. Gælder det så ikke om kraftigt at dokumenterer sin travlhed, så budskabet forstås?

Tom König opfordrer dig til at fyre din indre arbejdsgiver – eller sagt med andre ord: Du er din egen værste fjende – når perfektionisme, ærgerrighed og ambitioner ikke går op i en højere enhed, men ender med stresssymptomer. Der er altså grund til at tage den med ro, for en ting er helt sikkert: Der er stress nok til alle.

Der er meget andet end arbejdslivet, der kan påvirke stressbarometeret hos den enkelte. Det gælder for eksempel ambitionerne om at leve det perfekte liv - også i fritiden. Er trangen til perfektion i alt for mange menneskers liv ved at nå svimlende højder – ser vi for mange lykke-programmer med lykkelige kendte på tv, som har det hele og lidt til og meget mer’, som rockpoeten C. V. Jørgensen har udtrykt det? Hvad gør os lykkelige? Ikke hastværkende travlhed. Filosoffen Søren Kierkegaard skrev i en af sine aforismer om travlhed:

Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaar ham ihjel, da leer jeg af Herrens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?«

Tom König - fyr din indre arbejdsgiver - 21/3-tyveti - Tom König

Klik her for booking af
Tom König
Lotte Heise
Nikolaj Koppel
Anne Glad
Ask Rostrup
Bodil Cath
Clement Kjersgaard
Bubber
Georg Metz
Hans Engell
Henrik Qvortrup
Jens Gaardbo
Jørn Duus Hansen
Kim Bildsøe Lassen
Kaare Quist
Kaare R. Skou
Lene Johansen
Leonora Christina Skov
Lillian Gjerulf Kretz
Line Baun Danielsen
Lone Kühlmann
Michael Kristiansen
Mogens Rubinstein
Morten Løkkegaard
Niels Frid-Nielsen
Niels Krause-Kjær
Nils Villemoes
Peter Mogensen
Ralf Pittelkow
Reimer Bo
Rushy Rashid
Steffen Kretz
Thomas Buch-Andersen
Vibeke Hartkorn
Cecilie Beck
Jette Beckmann
Michele Bellaiche
Mikkel Beha Erichsen
Tina Nikolaisen
Cecilie Hother
Torsten Jansen
Camilla Thorning
Henrik Denta og Flemming Platz
Jarl Friis-Mikkelsen
Lotte Hansen
Nina Z. Munch-Perrin
Keld Broksø
Mette Walsted Vestergaard
Trine Sick